Şcoala nu poate avea decât două scopuri. Primul e să dăm copilului cunoştinţele generale de care, bineînţeles, va avea nevoie să se servească: aceasta este instrucţia. Cealaltă e să pregătim copilul de azi pentru omul de mâine, şi aceasta este educaţia. – Gaston Berger

Scurt istoric: Conform datelor istorice prima școală mixtă a fost deschisă în satul Șerpeni la 1873. Între anii 1918-1940 în localitate a activat școala parohială,apoi școala medie. În anul 1960 se pune temelia unei noi școli, care își deschide ușile pentru elevi și peagogi în 1975. Către anul 2011 Școala medie Șerpeni este reorganizată în Gimnaziul Șerpeni. Iar în anul 2013 Gimnaziu Șerpeni trece la autogestiune, căpătând denumirea de Instituția Publică Gimnaziul Șerpeni. Suprafața totala a clădirii este de 793 m2. Clădirea dispune de 25 săli de clase cu capacitatea de 640 de locuri, 2 săli de calculatoare pentru copii și una pentru pedagogi, o biblioteca cu spațiu pentru 20 locuri, o sală sportivă de 142.7 m2, o sală festivă.
În cadrul gimnaziului activează 29 cadre didactice din care 2 persoane cu studii superioare de masterat,17 cu studii superioare,7 studii superioare licentiate si 2 cu studii medii de specialitate. Deasemenea dispune de 24 angajați – personal tehnic. Numărul total de copii conform datelor din anul 2017 este de 308 copii( 146 fete și 162 băieți), dintre care în clasele primare învață 141 copii. Numărul total de clase este de 16 ,dintre care 7 sint clase primare.