Istoria instituției

Grădinița  de copii ”Scufița Roșie” s. Șerpeni, r-nul Anenii Noi, este  situată în centrul satului Șerpeni, în apropiere de principalele unități teritorial-administrative cum ar fi:Primăria, Gimnaziul s.Șerpeni,Casa de cultură ce este un avantaj pentru locuitorii satului.Clădirea grădiniței a fost construită în 1934 și reabilitată în grădiniță în anul 1986.Instituția este proiectată pentru 4 grupe cu o capacitate de 95 de locuri.La etapa actuală funcționează 4 grupe în grădiniță în regim normal de 10 ore și jumătate și o singură grupă pregătitoare  care din lipsă de spațiu activează în incinta gimnaziului cu regim redus de 6 ore .Instituția funcționează și se dezvoltă prin efortul combinat al structurii de conducere al acesteia,al personalului grădiniței,al copiilor și al părinților, aceștia alcătuind comunitatea educațională. Grupul format din 11 cadre didactice competente cu un staj pedagogic mai bine de 20 de ani, va desfășura procesul educațional realizând obiectivele Curricumului educației copiilor de vârstă timpurie și preșcolară (1-7 ani) din R. Moldova, creând condiții optime pentru activitatea copiilor în grupele de vârstă și condiții favorabile atât în mediul fizic cât și în mediul de învățare.

Completarea grupelor cu copii se efectuează de către comisia formată de către Primărie în baza registrului de evidență a copiilor. Lista copiilor noi înmatriculați se aprobă prin decizia Consiliului Local. La înmatricularea copiilor dosarului se complectează cu: Copia actului de naștere, fișa medicală,certificat medical, componența familiei, dupa caz dispoziția de tutelă, datele de contact a părinților

Regimul de lucru: 07:30 – 18:00

GrupaEducatorNumăr copii
Grupa micaRusu Elena24 copii
Grupa mixtăVîrlan Angela24 copii
Grupa mijlocieSamson Vera16 copii
Grupa mareSîrghii Zinaida21 copii
Grupa pregătitoareMîrzac Valentina31 copii

Cadrele didactice

Numele/prenumele
angajatilor
Functia Anul
nașterii
Studiile
Luca Rodica director 1983 UST din Tiraspol
Ababii  Eugenia asist.med. 1971 Școala medical orășenească din
Chișinău  
Samson Nadejda șef de gospodărie 1959 Școala pedagogică Soroca  
Mihalaș Alexandru lucrăt.muzical 1989 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Rusu Maria educator 1960 UST din Tiraspol
Rusu Elena educator 1960 Școala pedagogică Soroca    
Mîrzac Valentina educator 1964 UST din Tiraspol
Samson Vera educator 1965 Școala pedagogică Chișinău 
Sîrghi Zinaida educator 1966 Școala pedagogică Chișinău 
Vîrlan Angela educator 1970 Școala pedagogică Bender  
Surdu Liudmila educator 1966 UST din Tiraspol