” Biblioteca este școala vieții care ne învață nu pentru notă sau certificat, ci pentru nevoile imperioase ale existenței și misiunea pe care o avem ca individ în societate.” Aurel Filimon

Istoria Bibliotecii publice din s. Șerpeni

  Biblioteca satului a fost înființată în anul 1948 cu contribuția d-nei Maria Caciur, șef de bibliotecă Anenii Noi. Este unica instituţie culturală locală care  oferă  servicii și facilități pentru a satisface necesitățile de lectură, informare, instruire, educaționale, culturale și de recreere ale locuitorilor comunității Șerpeni.

  În 1991  în urma  descentralizării  sistemului  de  biblioteci, biblioteca a primit statut de   bibliotecă publică conform ordinului Ministerului Culturii nr.219 din 10 octombrie  1991.

  Biblioteca publică este amplasată într-un local reamenajat a Casei de Cultură, cu o suprafaţă de 45 m.p. În sezonul rece a anului localul se încălzeşte. Unul dintre obiectivele prioritare ale bibliotecilor publice este acela de a-şi consolida rolul de principală instituţie de cultură şi educaţie în comunitatea pe care o deservesc.

  Primii bibliotecari au fost sătenii Cerga Ion P., Meleca Alexandru A..Biblioteca era amplasată într-o încăpere din partea dreaptă a clubului vechi. Fondul de carte era foarte mic.

  În august 1957 Biblioteca sătească, cum se numea pe atunci, a fost preluată de un specialist în domeniu, d-na Brumă Emilia Iordachevna (după căsătorie Boboc), absolventă a Tehnicumului de bibliotecari din or. Soroca. Biblioteca se afla într-o stare nu prea de invidiat.D-na Emilia B., prin activitatea ei, a înscris o pagină aparte în activitatea bibliotecii.A fost inventariat fondul de carte, alcătuite cataloagele alfabetic și sistematic, aranjarea la raft , formate biblioteci ambulante la ferma de vaci, porci, în brigada de tractoare și automobile. La sezon dumneaei făcea naveta și în câmp la agricultori cu sacoșa plină de cărți, ziare și reviste. Colecțiile bibliotecii treptat se completau, de asemenea, creștea și numărul cititorilor.

  Din amintirile d-nei Emilia Boboc:”Nu țin minte numărul cărților din fond. Fiecare carte avea mai multe numere, de aceea am început inventarierea de la numărul 1. Ce am învățat la tehnicum, aplicam în practică. Clubul, în care se afla biblioteca, reprezenta o sală încăpătoare cu scena într-un capăt și scări în două părți. În mijlocul acestei săli erau doi pari sănătoși, pe care se atârnau câte două lămpi de gaz. Pe jos erau gropi, însă foarte mult tineret venea la club. În 1958 noul președinte de colhoz, Vasile Mârzac, în sfârșit a dat ordin să se podească în club și să se tragă energie electrică. Lucrul bibliotecii se întărea pe zi ce trecea. Aveam mulți cititori, se organizau diferite activități, şedințe ale cititorilor.Cei mai buni cititori erau:Vorobei Victor, Rusu Sava,Demian Gheorghe,Badașco Denis,Pleșcan Anton ș.a.”

 În anul 1968 a fost dat în exploatare noul club, actuala Casă de cultură, unde și-a mutat sediul și biblioteca, care de câtva timp activa în sediul Sovietului Sătesc (Primăria). Biblioteca era dirijată la acel moment de către d-na Elena Ustin Luca (Sajin).Clădirea nouă și modernă pe acele timpuri, fondurile de carte amenajate frumos atrăgeau cititori, copii și maturi, care frecventau cu regularitate biblioteca. În cadrul bibliotecii sătești în anul 1973 a fost deschisă filiala pentru copii – bibliotecar Nina Pavel Cerga (Meleca).

Pe parcursul anilor au mai activat ca bibliotecari :

1970 – 1973 – Onişcenco Melania

1973 – 1976 – Cruglea Eugenia

1977 – 1979 – Rozlovan Maria

1979 –  1985 – Meleca Sofia

1985 – 1987 – Rusu Maria

 Din anul 1987 – prezent activează Botnari Nina.

   Biblioteca publică Şerpeni dispune de o colecție de documente de 9634 u.m. din diferite domenii, aranjate tematic  pe raft cu accesul liber la ele a utilizatorilor. Numărul de utilizatori activ – 466 ;  se structurează după categorii de vârstă în felul următor: 312 copii până la 16 ani;56 tineri (17 – 34 ani); 88 adulți (35 – 64 ani); 10 vârstnici ( după 65 ani). Copii dețin în structura utilizatorilor activi  ̴ 67%.

  Se înregistrează aproximativ 7000 intrări ale utilizatorilor în bibliotecă, indicele de frecvenţă este 20 intrări per utilizator.  Împrumutat la domiciliu şi oferit spre consultare în incinta bibliotecii 5684 documente.

   Pentru atragerea mai multor utilizatori la BP  contribuie și activitățile cultural-educative, organizate pe parcursul anului.  Concursurile organizate de bibliotecă sunt pentru participanţi un stimul pentru lectură, pentru a-şi îmbogăţi cunoştinţele, aflănd multe lucruri interesante, de asemenea are loc şi valorificarea potenţialului lor creativ.

  Deasemenea BP oferă serviciul de educație extrașcolară „Divertis”, serviciul de creativitate „Mînuţe îndemânatice”, serviciul modern de bibliotecă ”Ora poveștilor în format modern” destinat copiilor grădiniței de copii ”Scufița Roșie”.

  • Diversificarea şi sporirea atractivităţii programelor de lectură a utilizatorilor, dezvoltarea competențelor de studiu și informare, comunicare și socializare;
  • Dezvoltarea serviciilor moderne de bibliotecă,direcționarea și formarea culturii utilizatorilor prin formarea intereselor, necesităților și nu doar prin satisfacerea lor;
  • Fortificarea parteneriatului cu instituțiile locale, implicarea în proiecte și acțiuni locale, raionale, republicane;
  • Concursul de lectură  La izvoarele înţelepciunii, ediţia a XXIX-a, dedicată scriitorului Camil Petrescu(ianuarie – aprilie);
  • Campania Naţională de Promovare a Lecturii „Să citim împreună”(ianuarie – decembrie);
  • Concursul raional de creaţie literară „O poveste de un cot , scrisă de un piticot” (ianuarie – aprilie);
  • Săptămâna Zilele Creangă, (1 – 7 martie);
  • Concursul raional pentru fetițe Miss Smărăndița (martie);
  • Concursul raional „Mister Guguţă” (aprilie);
  • Programul Național LecturaCentral ( septembrie)

 În Biblioteca publică activează  un centru de informare, dotat 5 calculatoare PC şi 1 laptop ,1 tabletă , 1 printer alb-negru, 1 printer multifuncțional, 1 aparat foto digital, 1 tablă magnetică. Calculatoarele sunt conectate la Internet pe tot parcursul anului.

  Serviciile prestate de Biblioteca publică în domeniul IT:

-împrumut sau utilizarea colecţiei de documente pe suport electronic, materialelor audio-vizuale;

– servicii de tipărire, xerox, înregistrare CD,copierea informaţiei pe stick ş.a.;

– utilizarea jocurilor electronice, vizionarea filme, audierea muzică etc;

– acces la Internet, reţele de socializare, utilizarea poştei electronice ş.a.

  În vederea instruirii utilizatorilor, BP petrece cursuri pentru instruire în IT „Învăţ să culeg textul la calculator”. Doritorii deprind competențe de lucru cu programul editor de texte MS Word. Persoanele cointeresate pot beneficia de instruire în accesarea serviciilor electronice SMB ”Portalul servicii.gov.md”. Instruirile se  petrec pe parcursul anului, la oferta utilizatorilor în orice zi de lucru a bibliotecii.

  Serviciile şi activităţile Bibliotecii sunt promovate prin intermediul paginii BP Șerpeni pe rețeua de socializare Facebook (https//www.facebook.com/Biblioteca-publica-Serpeni/15391242295236).

  Biblioteca publică Şerpeni face eforturi de diversificare a serviciilor care să corespundă nevoilor beneficiarilor, încearcă să ţină pasul cu evoluţiile socio-culturale şi cu tendinţe de modernizare a tehnologiilor, care să atragă, să stârnească curiozitatea şi să motiveze oamenii satului să ne treacă pragul.