Victoriile adevărate şi durabile sunt ale păcii şi nu ale războiului. Ralph Waldo Emerson…. Războiul ! El oprește vremea în loc și desfășoară dea de-a-indărătelea pe pămînt toate etapele civilizației omenești.