• Nicolaev Elena – primar de Șerpeni; studii – Universitatea de Stat din Tiraspol , pedagogie ; anul nașterii -1966 ; tel.de contact – 069897691 , 026534385
  • Badașco Viorica – Secretar al Consiliului local ; studii – Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” Pedagogie în învățămînt primar ; anul nașterii -1991 ; tel.de contact – 069844137. 026534384
  • Samson Tatiana – Contabil-șef ; studii – Universitatea Agrara de Stat din Moldova, facultatea Economie ; anul nașterii -1980 ; tel.de contact – 069207645, 026534315
  • Samson Elena – Contabil ; studii – Universitatea Agrara de Stat din Moldova , facultatea Economie ; anul nașterii -1960 ; tel.de contact – 069698509 , 026534315
  • Nicolaev Nadejda – Specialist în Problemele Perceperile Fiscale ; studii – Universitatea de Stat din Moldova  – Facultatea Jurist ; anul nașterii -1963 ; tel.de contact – 069947807 , 026534860
  • Popozoglo Stepan – Specialist pe Reglementarea Regimului Funciar; studii – Universitatea Agrara de Stat din Moldova , facultatea Mecanizare ; anul nașterii -1955 ; tel.de contact – 069329109 , 026534315